Nepatogios temos – seminarų ciklas

Lapkričio 10 – 12 dienomis, kviečiame dalyvauti online diskusijose: Nepatogios temos – seminarų ciklas, kurios bus tiesiogiai transliuojamos Facebook kanale – https://www.facebook.com/events/406424171038444?active_tab=about

✅Nepatogios temos: klausos sutrikimas
Trečiadienį: 09:00; 10:00.
✅Nepatogios temos: raidos ir kiti sutrikimai
Trečiadienį: 12:15; 13:10.
✅Nepatogios temos: fizinė negalia
Ketvirtadienį: 09:00; 10:00.
✅Nepatogios temos: regos sutrikimai
Ketvirtadienį: 12:00; 12:50.
✅Nepatogios temos: tautinės mažumos
Penktadienį: 11:00; 12:15.
👉 Diskusijų metu kviesime susipažinti su iššūkiais, problemomis ir sprendimo būdais;
👉 taip pat išgirsime įvairias patirtis, smagius įvykius ir situacijas, su kuriomis tenka susidurti;
👉 Dalyvius raginame įsitraukti į diskusiją, pasidalinti savo patirtimi ir galbūt pasisemti naudingų patarimų 🤓
Pokalbių metu bendrausime su labai įdomiais svečiais:
– Pokalbių oderatorius – Marius Drukteinis;

1. Nepatogios temos: klausos sutrikimas, dalyviai:
Nina Šamakova – kurčioji, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos tarybos narė;
Marija Rimkutė – neprigirdinti, Klaipėdos Gedminų progimnazija, 8 klasė;
Simona Petrovskaja – Klaipėdos technologijų mokymo centro socialinė pedagogė, neprigirdinčio vaiko mama;
Veronika Michailova – kurčioji, Klaipėdos valstybinės kolegijos kineziterapijos specialybės 2 kurso studentė;
Kristina Rimkienė – Klaipėdos technologijų mokymo centro surdopedagogė, Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrijos „Aidas“ pirmininkė.
Pokalbius į gestų kalbą vers – Gabija Petrauskytė;

2. Nepatogios temos: raidos ir kiti sutrikimai, dalyviai:
Inga Norkūnienė – kultūros bei meno projektų, socialinių parodų kuratorė, kūrybos praktikė programose „Tyrinėjimo bei Atvirumo menas“, edukatorė.
Savanoriauja Maltos ordino pagalbos tarnybos šunų-asistentų programoje, taiko šunų įtraukimo į pamokas metodą bei įgyvendina projektą „Šuo ir žmogus: susitikimai, kurie įkvepia“ – jo metu keturkojai tampa vedliais įvairiuose miesto muziejuose, rengia bei įgyvendina „Moksleivių meninių kompetencijų ugdymo modelį“, pagal kurį formalaus ugdymo procese dalyvauja Klaipėdos miesto kultūros organizacijos.
Sanna Karosas – Dauno sindromo asociacijos Klaipėdos apskrities skyriaus koordinatorė, dviejų vaikų su dauno sindromu mama, buvusi LCC lektorė.
Jekaterina Volkova – bendruomenės „Kol aš nesu Aš“ bei saviugdos seminarų organizatorė. Vaikų stovyklų „Meno vaikai“ įkūrėja. Ilgametė „Rožių vaikai“ stovyklos bei užsiemimų šeimoms auginantiems autistiškus vaikus savanorė.
Vaida Norkienė, mama auginantį sūnų su autizmo ir PANDAS sindromu.
**************************************************************************
From the 10th to 12th of November, we invite you to participate in online discussions: Awkward topics – a series of seminars, that will be broadcast live on Facebook.
✅Uncomfortable topics: hearing impairment
Wednesday: 09:00; 10:00.
✅Uncomfortable topics: development and other disorders
Wednesday: 12:15; 13:10.
✅Uncomfortable topics: physical disability
Thursday: 09:00; 10:00.
✅Uncomfortable topics: visual impairment
Thursday: 12:00; 12:50.
✅Uncomfortable topics: ethnic minorities
Friday: 11:00; 12:15.
👉 During the discussions we will invite you to get acquainted with challenges, problems and solutions;
👉 we will also hear various experiences, fun events and situations people have to face;
👉 Participants are encouraged to engage in a discussion, share their experiences and possibly get useful advice 🤓
During the conversation we will communicate with interesting guests as:
– Moderator: Marius Drukteinis;
1. Uncomfortable topics: hearing impairment, participants:
Nina Šamakova – deaf, member of the council of Klaipėda Deaf Youth Organization;
Marija Rimkutė – deaf, Klaipėda Gedminai Progymnasium, 8th grader;
Simona Petrovskaja – Klaipėda Technology Training Center social pedagogue, mother of a deaf child;
Veronika Michailova – deaf, 2nd year student of physiotherapy at Klaipeda State College;
Kristina Rimkienė – Klaipėda Technology Training Center deaf educator, chairwoman of Klaipėda County Association of Parents of Hearing Impaired Children and Youth „Aidas“.
Conversations will be translated into sign language by Gabija Petrauskytė;
2. Uncomfortable topics: development and other disorders, participants:
Inga Norkūnienė – curator of cultural and art projects, social exhibitions, creative practice in the programs „Art of Research and Openness“, educator.
Volunteers in the Order of Malta’s Dog Assistant Program, applies the dog involvement method and implements the „Dog and Man: Meetings That Inspire“ project, in which dogs become guides in various city museums, developing and implementing the „Student Artistic Competence Development Model“ according to which Klaipeda city cultural organizations participate in the process of formal education.
Sanna Karosas – is the coordinator of Klaipėda County branch of Down Syndrome Association. A mother of two children with Down Syndrome, and a former LCC lecturer.
Jekaterina Volkova – is the organizer of the community „Until I am I“ and self-education seminars. Founder of children’s camps „Children of Art“. Long-term volunteer of the „Children of Roses“ camp and activities for families raising autistic children.
Vaida Norkienė – mother raising a son with autism and PANDAS syndrome.

Pasidalinti: